Cas clínic de patologia dental a chinchilla

Anamnesi: Es tracta d’una chinchilla de nom SIF de 9 anys d’edat amb pèrdua de pes i de la gana. L’animal s’acosta al menjar però no se l’emporta a la boca. S’explora la cavitat oral amb l’olotoscop i s’observen les peces dentàries maxil·lars deformades, amb la premolar superior esquerra i en la galta (fig. 5). 

Proves realitzades: Es realitza radiografia de crani en diferents projeccions, lateo-*lateroal, obliqua dreta, obliqua esquerra i rostrocaudal. Exploració de la cavitat oral amb l’otoscopi.

Diagnòstic: Sobre creixement del premolar de la maxila esquerra. Malaltia dental adquirida per falta d’ingesta de fencs.

Tractament: S’extreu la dent que s’està clavant en les genives i mucosa de la cavitat oral.

Tractament postquirúrgic: Analgèsia amb meloxicam, antibioteràpia amb trimetroprim-*sulfaetoxazol, alimentació forçada amb farinetes Oxbow critical care.

Breu repàs a la Fórmula dentària de les chinchilles:

I: 1/1, C: 0/0, PM: 1/1, M 3/3

Crani de Chinchilla, es veuen les dents incisives de color groguenc a diferència de les dents blanques dels cobais. S’aprecia també el diastema i la disposició de les dents premolar i molars de la maxila i la mandíbula.

Sif, la chinchilla con problemas dentales totalmente recuperada.

Sif, la chinchilla amb problemes dentals totalment recuperada.